Μετά την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Σ.Ρ.Ε. στις 17.04.2016 για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, εξελέγησαν οι κάτωθι και κατόπιν της 1ης συνεδρίασης στις 08.05.2016 σύσταθηκε σε σώμα, το νέο Δ.Σ. που αποτελείται από τους:

Στροππιάνα Ίβαν
Λάϊος Παναγιώτης
Καρακανίκος Αθανάσιος
Συμαντήρας Στυλιανός
Αγουρίδας Αθανάσιος

Για την εξελεγκτική Επιτροπή:

Γάλλος Νικόλαος
Κοντοπάνου Ειρήνη
Κουτουγεράς Ιωάννης

Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2011
Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2010


SV1FYX
SV1AWL
SV1NJT
SV1LJG
SV1OMTSV1QFX
SV1CAS
SV1BAD


Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
ΜέλοςΠρόεδρος
A' Μέλος
B' Μέλος
Διοικητικό Συμβούλιο