Μετά την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Σ.Ρ.Ε. στις 14.03.2010  για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, εξελέγησαν οι κάτωθι και κατόπιν της συνεδρίασης στις 17.03.2010 σύσταθηκε το νέο Δ.Σ. που αποτελείται από τους:

Λάϊος Παναγιώτης
Αντωνέλος Γεράσιμος
Καρακανίκος Αθανάσιος
Βλάχος Ανδρέας
Βενιός Σάββας
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Για την εξελεγκτική Επιτροπή:

Κουτούγερας  Ιωάννης
Κοντοπάνου Ειρήνη
Μπαβαβέα Γεωργία

Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2011
Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 8ης Μαίου 2016
SV1AWL
SW1MLI
SV1NJT
SV1BKN
SW1KWT
SV1JSGSV1BAD
SV1CAS
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
A' Αναπληρωματικό ΜέλοςΠρόεδρος
A' Μέλος
B' Μέλος
Διοικητικό Συμβούλιο