15% έκπτωση για τα μέλη του Σ.Ρ.Ε. με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους τρέχοντος έτους
Α.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 3
Τ.Κ. 157 71, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ. 210 7793051
FAX. 210 7717183
15%