Ο Συνάδελφος Αλέξης Κατσαδωράκης (SY6ABC) έφτιαξε ενα διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης για τις εξετάσεις.
Βολεύει πολύ γιατί δεν χρειάζεται να κατεβάσεις ανάλυση οθόνης, γραμματοσειρές κτλ.

Στη διεύθυνση: http://sv.artinoi.gr/ υπάρχουν όλες οι ερωτήσεις (σε μαθήματα των 30, καθώς και ακριβή τεστ των 100 & 50 ερωτήσεων) για τελική εξέταση.

Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξη για το πολύ χρησιμο αυτό προγραμμα...