Κ.ΜΙΧΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΛΩΔΙΑ

Χαλανδρίου 5, Πλατεία Αγ.Παρασκευής
Τ.Κ. 153 42,     τηλ.210 60 11 632
10% έκπτωση για τα μέλη του Σ.Ρ.Ε. με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους τρέχοντος έτους
10%