Χειμερινό Ham Fest - Bazaar 2020.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, (Σ.Ρ.Ε.), παρακολουθώντας τους τελευταίους μήνες τις επιδημιολογικές εξελίξεις (και ιδιαίτερα την συνεχιζόμενη αυξητική πορεία), τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τις τρέχουσες ΚΥΑ αλλά και καθημερινά τα ανακοινωθέντα της Πολιτικής Προστασίας για την επικράτεια και με γνώμονα, πρωτίστως την ασφάλεια όλων μας αλλά και την εναρμόνιση με όλα τα ανωτέρω, αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση του στις 28.9.20, την ακύρωση του φετινού Χειμερινό Ham Fest - Bazaar 2020, που είχε ορισθεί για τις 13 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή.

Για το SZ1GRC