Δελτίο τύπου 3 Δεκεμρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, μετά την απόφαση του στην συνεδρίαση που έγινε στις 02/12/2018 και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, καλεί τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες, που θα γίνει στις 03/02/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα έναρξης 12:00 έως ώρα 16.00, στα γραφεία του Συλλόγου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για τη χρήση 2016 - 2019.
2) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.
3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2019 - 2022
4) Λοιπά τρέχοντα και έκτακτα θέματα

(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, στα γραφεία του Συλλόγου, μέχρι και την ημέρα των Εκλογών)

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας

Δηλαδή στις 10/02/2019 και ωρα 12:00 - 16:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα

Σας ευχαριστούμε.

Με Εκτίμηση,

Ivan Stroppiana
Πρόεδρος Δ.Σ.
Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος